استفتائات آیت الله شیخ حسینعلی منتظری جلد 1

  • استفتائات آیت الله شیخ حسینعلی منتظری جلد 1
رساله استفتائات (منتظرى)
مشخصات كتاب:
سرشناسه : منتظري، حسينعلي، ۱۳۰۱ - ۱۳۸۸.
عنوان و نام پديدآور : رساله استفتائات/ منتظري.
مشخصات نشر : تهران: نشر تفكر، ۱۳۷۳.
مشخصات ظاهري : ۳۲۸ ص.: نمونه.
شابك : ۲۵۰۰ ريال
يادداشت : چاپ دوم : تابستان ۱۳۷۳.
موضوع : فقه جعفري -- رساله عمليه
موضوع : فتوا هاي شيعه -- قرن ۱۴
رده بندي كنگره : BP۱۸۳/۹/م۸ر۴۸ ۱۳۷۳
رده بندي ديويي : ۲۹۷/۳۴۲۲
شماره كتابشناسي ملي : م ۷۳-۳۵۰۰
عناوين اصلي كتاب شامل:
جلد اوّل؛ جلد دوّم؛ جلد سوّم
Publisher
Language
Type
دیجیتالی
Type of content
Total Volume
4
Digital number
9756
Cost View
رایگان
Book Version
2