آنگاه هدایت شدم

  • آنگاه هدایت شدم
آنگاه هدايت شدم
مشخصات كتاب:
سرشناسه : سماوي، محمد تيجاني، ۱۹۳۶ - م.
Samawi, Muhammad al-Tijani
عنوان قراردادي : ثم اهتديت .فارسي
عنوان و نام پديدآور : ... آنگاه هدايت شدم/ محمد تيجاني تونسي؛ ترجمه محمدجواد مهري.
مشخصات نشر : قم: بنياد معارف اسلامي، ۱۳۷۶.
مشخصات ظاهري : ع، ۳۱۱ ص.
فروست : بنياد معارف اسلامي، مركز نشر؛۱.
شابك : ۵۰۰۰ ريال ( چاپ بيست و دوم ) ؛ ۶۰۰۰ ريال (چاپ بيست و سوم) ؛ ۶۵۰۰ ريال (چاپ بيست و پنجم) ؛ ۸۵۰۰ ريال (چاپ بيست و ششم) ؛ ۱۳۰۰۰ريال: چاپ سي و يكم: 964-6289- 03-7 ؛ ۱۳۰۰۰ ريال (چاپ سي و دوم) ؛ ۳۰۰۰۰ ريال (چاپ چهل ودوم)
وضعيت فهرست نويسي : برون سپاري.
يادداشت : اين كتاب در سالهاي مختلف توسط ناشرين متفاوت با عناوين "اينگونه هدايت شدم" و "راه يافته" نيز منتشر شده است.
يادداشت : چاپ بيستم: پائيز ۱۳۷۶.
يادداشت : چاپ بيست و دوم : پاييز ۱۳۷۷.
يادداشت : چاپ بيست و سوم: تابستان ۱۳۷۸.
يادداشت : چاپ بيست و پنجم: زمستان ۱۳۷۹.
يادداشت : چاپ بيست و ششم: ۱۳۸۱.
يادداشت : چاپ بيست و هفتم: بهار ۱۳۸۲.
يادداشت : چاپ سي ام: تابستان ۱۳۸۴.
يادداشت : چاپ سي و يكم و سي و دوم: ۱۳۸۴.
يادداشت : چاپ چهل و دوم: ۱۳۸۷.
يادداشت : كتابنامه به صورت زيرنويس.
عنوان ديگر : اينگونه هدايت شدم.
عنوان ديگر : راه يافته.
موضوع : سماوي، محمد تيجاني، ۱۹۳۶ - م. -- خاطرات
موضوع : Samawi, Muhammad al-Tijani -- Diaries
موضوع : شيعه -- دفاعيه ها و رديه ها
شناسه افزوده : مهري، سيدمحمدجواد، ۱۳۲۶ -
شناسه افزوده : بنياد معارف اسلامي
رده بندي كنگره : BP۲۱۲/۵/س ۸۵ث ۸۰۴۱ ۱۳۷۶
رده بندي ديويي : ۲۹۷/۴۱۷
شماره كتابشناسي ملي : م ۷۷-۲۶۶۸
ص: 1

عناوين اصلي كتاب شامل:
فهرست مطالب؛ مقدمه چاپ سي يكم؛ مقدمه چاپ هفدهم؛ مقدمه چاپ هشتم؛ مقدمه چاپ سوم؛ بازگشت به ايران؛ مقدمه مترجم؛ گذري كوتاه بر زندگيم؛ مسافرت موفقيت اميز؛ در ژرفاي پژوهش؛ اصحاب در قران و سنت؛ اغاز تحول؛ علت شيعه شدن؛ احاديثي كه پيروي اهل بيت (عليهم السلام) را واجب مي داند؛ اجتهاد در برابر نص؛ دعوت از دوستان براي بحث
Language
Type
دیجیتالی
Type of content
Total Volume
1
Digital number
11234
LCC
BP212/5/س 85ث 8041 1376
DDC
297/417
National bibliography numbers
م 77-2668
Cost View
رایگان
ISBN
7036289964
Year of publication
Book Version
2