MƏHDƏVİYYƏT DİALOQU

  • MƏHDƏVİYYƏT DİALOQU
MƏHDƏVİYYƏT DİALOQU
Kitabın ADı: MƏHDƏVİYYƏT DİALOQU
Müəllif: Safi Gülpayqani
Tərcümə edən: Ələddin Məlikov
REDAKTOR: E. Rəhimli
ÇAP TARIXI: 2011
NAşIR: Beynəlxalq əl-Mustafa (s) Nəşr və Tərcümə Mərkəzi
ÇAPXANA: Tövhid, Qum
ÇAP NöVBəSI: Birinci
TIRAJ: 1000
©Kitabın bütün hüquqları naşirə məxsusdur.
SATış MəRKəZI:
˜ İran, Qum, Şühəda meydanı, Höccətiyyə prospekti, Beynəlxalq əl-Mustafa(s) Nəşr və Tərcümə Mərkəzi.             Telfaks: +98 251 7730517
˜ İran, Qum, Məhəmməd Əmin (s) prospekti, Caməətül-ülumun kənarı, Beynəlxalq əl-Mustafa(s) Nəşr və Tərcümə Mərkəzinin satış şöbəsi                                          Tel/Faks: +98251 2133106 / +98251 2133146
www.miup.ir
www.eshop.miup.ir
E-mail: Admin@miup.ir
Root@miup.ir
səh:1
Kitabın əsas ünvanları aiddir:
KİTAB HAQQINDA؛ İŞARƏ؛ NAŞİRDƏN؛ MÜNDƏRİCAT؛ MÜTƏRCİMDƏN؛ ÖN SÖZ؛ MÜƏLLİFİN ÖN SÖZÜ؛ BİRİNCİ BÖLÜM.ŞİƏLİK؛ İKİNCİ BÖLÜM.İMAMƏT؛ ÜÇÜNCÜ BÖLÜM.MƏHDƏVİYYƏT؛ AYƏTULLAHUL- ÜZMA LÜTFULLAH SAFİ GÜLPAYQANİNİN ÇAP OLUNMUŞ ƏSƏRLƏRİ
Language
Type
دیجیتالی
Type of content
Total Volume
1
Digital number
12854
LCC
BP224/ص 2گ 7045 1390
DDC
297/462
National bibliography numbers
2529763
Cost View
رایگان
ISBN
9789641955092
Year of publication
Book Version
1