مشعلی در راه

  • مشعلی در راه
مشعلي در راه
مشخصات كتاب:
سرشناسه : شهري، محمدحسين، - ۱۳۳۳
عنوان و نام پديدآور : مشعلي در راه: نكات كلي و برنامه هاي پيشنهادي براي بزرگداشت مناسبتهاي ديني در مدارس/ تهيه و تدوين محمدحسين شهري
مشخصات نشر : تهران: نباآ، ۱۳۸۳.
مشخصات ظاهري : ص ۲۸
شابك : ۲۵۰۰ ريال
وضعيت فهرست نويسي : فهرستنويسي قبلي
عنوان ديگر : نكات كلي و برنامه هاي پيشنهادي براي بزرگداشت مناسبتهاي ديني در مدارس
موضوع : روزهاي خاص -- شعاير و مراسم مذهبي -- برنامه ريزي
موضوع : مدرسه ها -- ايران -- برنامه هاي فرهنگي -- برنامه ريزي
رده بندي كنگره : LB۳۶۰۷/ش ۹۴م ۵
رده بندي ديويي : ۳۷۱/۸۹۰۹۵۵
شماره كتابشناسي ملي : م ۸۳-۲۲۵۹۲
ص: 1
عناوين اصلي كتاب شامل:
اشاره؛ مقدمه؛ بخش اول؛ بخش دوم
Language
Type
دیجیتالی
Type of content
Total Volume
1
Digital number
13221
LCC
LB3607/ش 94م 5
DDC
371/890955
National bibliography numbers
م 83-22592
Cost View
رایگان
Year of publication
File Format APK New
File Format GHM
File Format EPUB
Book Version
1