آموزش نماز به کودکان ( ویژه والدین و مربیان تربیتی )

  • آموزش نماز به کودکان ( ویژه والدین و مربیان تربیتی )
آموزش نماز به كودكان ( ويژه والدين و مربيان تربيتي )
مشخصات كتاب:
سرشناسه : كاظمي يزدي، سيدكاظم، ۱۳۵۵ -
عنوان و نام پديدآور : آموزش نماز به كودكان ( ويژه والدين و مربيان تربيتي )/نويسنده سيدكاظم كاظمي يزدي.
مشخصات نشر : تهران: ستاد اقامه نماز، ۱۳۹۲.
مشخصات ظاهري : ۲۵۶ص.
شابك : ۸۲۰۰۰ ريال: 978-964-5370-43-3
وضعيت فهرست نويسي : فاپا
يادداشت : كتابنامه : ص. ۲۵۰ - ۲۵۶ ؛ همچنين به صورت زيرنويس .
موضوع : نماز
موضوع : تعليمات ديني براي كودكان
شناسه افزوده : ستاد اقامه نماز
رده بندي كنگره : BP۱۸۶/ك۲۳۷آ۸ ۱۳۹۲
رده بندي ديويي : ۲۹۷/۳۵۳
شماره كتابشناسي ملي : ۳۱۸۸۴۱۰
ص: 1
عناوين اصلي كتاب شامل:
اشاره؛ تقديم به؛ فهرست؛ درآمد؛ پيشگفتار؛ فصل اوّل:زمينه سازي؛ فصل دوّم:فرهنگ سازي؛ فصل سوّم:روش شناسي؛ فصل چهارم:برنامه شناسي؛ پيوست ها؛ كتابنامه
Language
Type
دیجیتالی
Type of content
Total Volume
1
Digital number
13747
LCC
BP186/ک237آ8 1392
DDC
297/353
National bibliography numbers
3188410
Cost View
رایگان
ISBN
9789645370433
Year of publication
Book Version
1