GƏNCLƏR ÜÇÜN ÜSULİDDİN HAQQINDA 50 DƏRS

  • GƏNCLƏR ÜÇÜN ÜSULİDDİN HAQQINDA 50 DƏRS
GƏNCLƏR ÜÇÜN ÜSULİDDİN HAQQINDA 50 DƏRS
Kitabın adı:Gənclər üçün üsuliddin haqqinda 50 dərs
Müəllif:Ayətullahül-üzma Nasir Məkarim Şirazi
Naşir:Şəhriyar
Çap tarixi:2008
Səhifələrin sayı:92
Çap növbəsi:Birinci
Tirajı:3000
səh:1
Kitabın əsas ünvanları aiddir:
Kitab haqqında؛ I Fəsil: Allahı Tanımaq Haqqında on Dərs؛ II FƏSİL: ALLAHIN ƏDALƏTİ HAQQINDA ON DƏRS؛ III FƏSİL PEYĞƏMBƏR TANIMA HAQQINDA ON DƏRS؛ IV FƏSİL İMAM TANIMA HAQQINDA ON DƏRS؛ V FƏSİL: MƏAD TANIMA HAQQINDA ON DƏRS؛ Kitabın tərcüməsində istifadə olunmuş kitablar؛ Kitabın içindəkilər
Publisher
Language
Type
دیجیتالی
Type of content
Total Volume
1
Digital number
13800
Cost View
رایگان
Year of publication
File Format APK New
File Format APK
File Format GHM
File Format JAR
File Format GHB
File Format EPUB
File Format PDF
Book Version
1