GƏNC AİLƏLƏR ÜÇÜN GÖSTƏRİŞLƏR

  • GƏNC AİLƏLƏR ÜÇÜN GÖSTƏRİŞLƏR
GƏNC AİLƏLƏR ÜÇÜN GÖSTƏRİŞLƏR
Kitabın adı:..................Gənc ailələr üçün göstərişlər
Müəllif:.....................Məhəmməd Əli Sadat
Tərcümə edən:.....................................M. Əmin
Nəşr edən:........................................Şəhriyar
Çap tarixi:.................................................2006
Çap növbəsi:.......................................Birinci
Tiraj:..........................................................3000
Kitabın əsas ünvanları aiddir:
Kitab haqqında؛ İşarə؛ Mündəricat؛ Ön söz؛ Kitabın yazılmasında məqsəd؛ I fəsil؛ II fəsil-Qadınla kişi arasındakı fərqlər؛ III FƏSİL
Publisher
Language
Type
دیجیتالی
Type of content
Total Volume
1
Digital number
13802
Cost View
رایگان
Year of publication
Book Version
1