Nəhcül-Bəlağə hekayətləri

  • Nəhcül-Bəlağə hekayətləri
“Nəhcül-Bəlağə” hekayətləri
Kitabın adı:Nəhcül-Bəlağə hekayələri (140 hekayət)
Müəllif:
Naşir:Şəhriyar
Çap tarixi:2009
Səhifələrin sayı:138
Çap növbəsi:Birinci
Tirajı:3000
səh:1
Kitabın əsas ünvanları aiddir:
Kitab haqqında؛ ÖN SÖZ؛ Xütbələr bölümü؛ İKİNCİ BÖLÜM؛ MƏKTUBLAR BÖLÜMÜ؛ QISA KƏLMƏLƏR BÖLÜMÜ
Publisher
Language
Type
دیجیتالی
Type of content
Total Volume
1
Digital number
13833
Cost View
رایگان
Year of publication
Book Version
1