رهنما 46 (پرداخت خمس چرا و چگونه)

  • رهنما 46 (پرداخت خمس چرا و چگونه)
رهنما46 (پرداخت خمس چرا و چگونه)
مشخصات كتاب:
عنوان و نام پديدآور : پرداخت خمس ؛ چرا و چگونه؟/ گردآورنده معاونت تبليغات و ارتباطات اسلامي[ آستان قدس رضوي].
مشخصات نشر : مشهد: انتشارات قدس رضوي،۱۳۹۱.
مشخصات ظاهري : ۵۰ص.؛۱۱×۱۷س‌م.
فروست : رهنما.
شابك : 978-600-6543-67-3
وضعيت فهرست نويسي : فيپا
يادداشت : كتابنامه .
موضوع : خمس
شناسه افزوده : آستان قدس رضوي. معاونت تبليغات و ارتباطات اسلامي
شناسه افزوده : موسسه انتشاراتي قدس رضوي
رده بندي كنگره : BP۱۸۸/۶/پ۴ ۱۳۹۱
رده بندي ديويي : ۲۹۷/۳۵۶
شماره كتابشناسي ملي : ۲۸۶۶۹۱۱
ص:1

عناوين اصلي كتاب شامل:
اشاره؛ پرداخت خُمس؛ چرا و چگونه؟؛ ۱. اهميت خمس؛ ۲. مصاديقِ وجوب خمس؛ ۳. تاريخچۀ خمس؛ ۴. فلسفه خمس؛ ۵. مَئونه؛ ۶. سال خمسي؛ ۷. پرسش‌وپاسخِ هاي كاربردي و رايج