راهی به سوی حقیقت ( ترجمه موتمر علماء بغداد )

  • راهی به سوی حقیقت ( ترجمه موتمر علماء بغداد )
راهي به سوي حقيقت ترجمه "موتمر علماء بغداد"
مشخصات كتاب:
سرشناسه : ابن عطيه مقاتل - ۵۰۵ق
عنوان قراردادي : موتمر علماء بغداد .فارسي
عنوان و نام پديدآور : راهي به سوي حقيقت ترجمه "موتمر علماء بغداد"/ اثر مقاتل بن عطيه [ترجمه م - ف .
مشخصات نشر : اصفهان عطر عترت ۱۳۸۱.‬‬
مشخصات ظاهري : ۷۲ ص.‬
شابك : ۲۵۰۰۰ ريال ‬‮‬ ‭‬‭‭964-93287-8-5 :‬‬ ؛ ۳۰۰۰ ريال (چاپ ششم)‬ ؛ ۳۰۰۰ ريال (چاپ نهم)‮‬ ؛ ۳۰۰۰ ريال (چاپ دهم)‮ ؛ ۳۰۰۰ ريال (چاپ يازدهم)‬
يادداشت : اين كتاب قبلا تحت عناوين "كنفرانس دانشمندان بغداد، يا، ترجمه موتمر علما بغداد" و "جستجوي حق در بغداد" و "اين است راه حق يا، كنگره عالمان بغداد" ترجمه و منتشر شده است
يادداشت : چاپ ششم: ۱۳۸۴.
يادداشت : چاپ نهم تا يازدهم: ۱۳۸۵.
يادداشت : كتابنامه به صورت زيرنويس
عنوان ديگر : كنفرانس دانشمندان بغداد، يا، ترجمه موتمر علماء بغداد.
عنوان ديگر : جستجوي حق در بغداد.
عنوان ديگر : اين است راه حق يا، كنگره عالمان بغداد.
عنوان ديگر : كنگره عالمان بغداد.
موضوع : شيعه -- دفاعيه ها و رديه ها
موضوع : اهل سنت -- دفاعيه ها و رديه ها
موضوع : مناظره ها
شناسه افزوده : م ف ، مترجم
رده بندي كنگره : ‭BP۲۲۸/۴‭ ‭‭‭/‮الف ‬۲م۸۰۴۱ ‮‬ ۱۳۸۱‮الف
رده بندي ديويي : ‭‭‬‭۲۹۷/۴۷۹
شماره كتابشناسي ملي : ‭م ۸۲-۴۷۴
چاپ و نشر اين كتاب براي همگان آزاد است .
عناوين اصلي كتاب شامل:
راهي به سوي حقيقت ترجمه كتاب موتمر علما راهي به سوي حقيقت
Language
Type
دیجیتالی
Type of content
Total Volume
1
Digital number
4389
LCC
BP228/4 /‮الف 2م8041 ‮ 1381‮الف
DDC
297/479
National bibliography numbers
م 82-474
Cost View
رایگان
ISBN
9649328785
Year of publication
Book Version
2