ره توشه زائر ویژه حجاج بیت الله الحرام

  • ره توشه زائر ویژه حجاج بیت الله الحرام
ره توشه زائر ويژه حجاج بيت الله الحرام
مشخصات كتاب:
سرشناسه : كارآموزيان، محمود، - ۱۳۳۵
عنوان و نام پديدآور : ره توشه زائر ويژه حجاج بيت الله الحرام: نكات علمي، تاريخي، اخلاقي و بهداشتي/ تهيه و تنظيم محمود كارآموزيان، جواد ورعي
مشخصات نشر : تهران: نشر مشعر، ۱۳۷۹.
مشخصات ظاهري : ص ۷۲
شابك : 964-6293-84-0۳۰۰۰ريال
موضوع : حج
شناسه افزوده : ورعي، جواد، . - ۱۳۲۸
رده بندي كنگره : BP۱۸۸/۸/ك ۱۸ر۹ ۱۳۷۹
رده بندي ديويي : ۲۹۷/۳۵۷
شماره كتابشناسي ملي : م ۷۹-۱۵۱۰۶
ص: 1
عناوين اصلي كتاب شامل:
الف: قبل از سفر؛ ب: نكات عمومى سفر؛ ج: نكات بهداشتى سفر؛ د: آغاز حركت ؛ ه: تشرف به مدينه ؛ و: نكات ضرورى در حرم نبوى ؛ ز: توصيه هايى درباره خريد از بازار؛ ح: تشرف به مكّه ؛ ط: آغاز حجّ تمتّع ؛ ى: بعد از حج ؛ از رهنمودهاى حضرت امام خمينى قدس سره به زائران بيت اللَّه الحرام
Publisher
Language
Type
دیجیتالی
Type of content
Total Volume
1
Digital number
6696
LCC
BP188/8/ک 18ر9 1379
DDC
297/357
National bibliography numbers
م 79-15106
Cost View
رایگان
Year of publication
File Format APK New
File Format APK
File Format GHM
File Format JAR
File Format GHB
File Format EPUB
File Format PDF
Book Version
2