پاسخ های ما به پرسشهای اهل سنت

  • پاسخ های ما به پرسشهای اهل سنت
پاسخ هاي ما به پرسشهاي اهل سنت
مشخصات كتاب:
پاسخ به چند پرسش فقهي و اعتقادي
عناوين اصلي كتاب شامل:
مرقومه مباركه آية الله اشتهاردي؛ پيشگفتار؛ اختلاف ما با آنها در وضو؛ اوقات برگزاري نماز يوميه؛ گفتن اذان قبل از طلوع فجر؛ شهادت به ولايت علي در اذان و اقامه؛ گفتن «الصلوة خير من النوم» در اذان صبح؛ حذف جمله «حي علي خير العمل» از اذان و اقامه؛ فرستادن صلوات در موقع شنيدن نام مبارك حضرت محمد؛ خواندن نماز بلافاصله بعد از اذان؛ ايستادن در صفهاي نماز جماعت؛ گفتن «بسم الله الرحمن الرحيم» در ابتداي سوره ها در نماز؛ بسته بودن دستها در حال نماز؛ آمين گفتن بعد از سوره حمد در نماز؛ خواندن سوره حمد در نماز جماعت توسط مأمومين؛ نخواندن يك سوره كامل در نماز بعد از سوره حمد؛ سجده بر فرش؛ پس از سجده دوم بلافاصله ايستادن...؛ قنوت در نماز؛ صلوات در تشهد نماز؛ صلوات بر محمد و آل محمد؛ منع از بلند فرستادن صلوات؛ تكان دادن انگشت سبابه در حال تشهد؛ برگرداندن صورت از قبله در موقع گفتن سلام؛ گفتن تكبير بعد از سلام نماز؛ ممانعت عبور از جلوي نمازگزار؛ خواندن قرآن در مسجد النبي؛ اعتراض به دست به دعا برداشتن در مقابل قبر پيامبر؛ خواندن نماز پشت ديوار بقيع؛ بي تفاوتي نسبت به بعضي از صحابه؛ ممانعت از رفتن زن ها به زيارت اهل قبور؛ سرچشمه اختلافات؛ گفتن «يا رسول الله» و «يا علي» و... شرك است؛ زيارت حرم ائمه و نماز خواندن در آن و نذر كردن شرك است؛ متهم نمودن شيعه به بدعتگزاري؛ حرمت متعه (ازدواج موقت)؛ خوش خلقي شيعه؛ برگزاري نمازهاي مستحبي به جماعت «تراويح» در شبهاي ماه رمضان؛ عصمت ائمه و اهل بيت رسول الله؛ دعا و زيارات؛ به چه كسي شيعه مي گويند؟؛ نهي از گريه و عزاداري بر مصائب اهل بيت ؛ خواندن سوره هايي كه سجده واجب دارد در نماز؛ تقيه و معناي آن؛ علت حضور شيعيان در نماز جماعت اهل سنت؛ زيارت قبور و دعا در كنار آنها؛ سجده بر حصير؛ خمس؛ نحوه انداختن جامه احرام؛ خواندن دعا و گفتن تلبيه در موقع محرم شدن؛ نتيجه گيري؛ پاورقي
Language
Type
دیجیتالی
Type of content
Total Volume
1
Digital number
7442
LCC
BP212/5 ‫ ‮ /ع 6پ 2 1383
DDC
‫ ‮ 297/417
National bibliography numbers
م 83-24530
Cost View
رایگان
Year of publication
Book Version
2