سلام بر خورشید : نگاهی نو به زیارت عاشورا

  • سلام بر خورشید : نگاهی نو به زیارت عاشورا
سلام بر خورشيد: نگاهي نو به زيارت عاشورا
مشخصات كتاب:
عنوان و نام پديدآور : سلام بر خورشيد: نگاهي نو به زيارت عاشورا/مهدي خداميان آراني
مشخصات نشر : قم: وثوق، ۱۳۹۱
مشخصات ظاهري : ۱۲۶ ص.
فروست : انديشه سبز؛ ۴۴
وضعيت فهرست نويسي : در انتظار فهرستنويسي (اطلاعات ثبت)
شماره كتابشناسي ملي : ۲۹۱۹۰۶۰

عناوين اصلي كتاب شامل:
مقدمه؛ حسرتى بر دل دارم هنوز؛ بر سر پيمان خود هستم؛ سلام بر تو و همه پروانه ها؛ آسمانى ها برايت گريه كردند؛ اشك مهمان چشم من است؛ از دشمن تو بيزارم؛ آتش به جان كسى كه اين بنا نهاد؛ براى تو مى نويسم؛ مرا به آرزويم برسان!؛ در شهر يزد چند آهنگر وجود دارد؟؛ ترجمه زيارت عاشورا؛ متن زيارت عاشورا؛ منابع تحقيق؛ نويسنده، كتب، ناشر
Publisher
Language
Type
دیجیتالی
Type of content
Total Volume
1
Digital number
9415
Cost View
رایگان
File Format APK New
File Format GHM
Book Version
2