اسماء بنت عمیس علیها السلام(همسر گرامی امیر مومنان علیه السلام)

  • اسماء بنت عمیس علیها السلام(همسر گرامی امیر مومنان علیه السلام)
اسماء بنت عميس عليها السلام(همسر گرامي امير مومنان عليه السلام)
مشخصات كتاب:
سرشناسه : حسينيان مقدم، حسين
عنوان و نام پديدآور : اسماء بنت عميس عليها السلام(همسر گرامي امير مومنان عليه السلام)/ حسين حسينيان مقدم؛ [تهيه و تنظيم] مركز تحقيقات حج و زيارت ، گروه تاريخ و سيره.
مشخصات نشر : تهران: مشعر، ۱۳۸۹.
مشخصات ظاهري : ۶۶ص.
فروست : زنان اسوه؛ ۶.
شابك : ۵۰۰۰ ريال:978-964-540-265-3
وضعيت فهرست نويسي : فيپا
موضوع : اسماء بنت عميس، - ۴۰؟ق.
شناسه افزوده : حوزه نمايندگي ولي فقيه در امور حج و زيارت. مركز تحقيقات حج. گروه تاريخ و سيره
رده بندي كنگره : BP۵۲/۲ /الف۵ ح۵ ۱۳۸۹
رده بندي ديويي : ۲۹۷/۹۷۹
شماره كتابشناسي ملي : ۲۱۰۹۹۹۴
ص: 1
عناوين اصلي كتاب شامل:
اشاره؛ ديباچه ؛ مقدمه ؛ نام ؛ اسماء در مكه ؛ هجرت به حبشه ؛ تشابه اسمى و اشتباهات تاريخى ؛ هجرت به مدينه ؛ در سوگ جعفر (ع)؛ ازدواج با ابوبكر؛ اسماء در عصر خلافت ؛ ازدواج با امام على (ع)؛ وفات ؛ نقش فرهنگى سياسى اسماء؛ كتابنامه