رسانه ملی و تغییر سیاست جمعیتی؛ مسئله شناسی، راهبردها و سیاست ها (مجموعه گفت وگو)

  • رسانه ملی و تغییر سیاست جمعیتی؛ مسئله شناسی، راهبردها و سیاست ها (مجموعه گفت وگو)
رسانه ملي و تغيير سياست جمعيتي؛ مسئله شناسي، راهبردها و سياست ها (مجموعه گفت وگو)
مشخصات كتاب:
سرشناسه: شفيعي سروستاني، ابراهيم، ۱۳۴۳ -، گردآورنده
عنوان و نام پديدآور: رسانه ملي و تغيير سياست جمعيتي؛ مسئله شناسي، راهبردها و سياست ها (مجموعه گفت وگو)/ به كوشش ابراهيم شفيعي سروستاني .
مشخصات نشر: قم: صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، مركز پژوهشهاي اسلامي، ۱۳۹۱.
مشخصات ظاهري: 197 ص.
شابك: 0-274-514-964-978
وضعيت فهرست نويسي: فيپا
موضوع: سياست جمعيت -- ايران
شناسه افزوده: صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران. مركز پژوهشهاي اسلامي
رده بندي كنگره: 1391 7 ش 3آ /3636/4HB
رده بندي ديويي: ۳۰۴/۶۰۹۵۵
شماره كتابشناسي ملي: ۳۱۰۳۰۲۷
ص: 1
عناوين اصلي كتاب شامل:
اشاره؛ ديباچه؛ پيش گفتار؛ بخش اول: هست ها و بايدهاي سياست جمعيتي (پژوهش)؛ بخش دوم: مسئله شناسي تغيير سياست جمعيتي (گفت وگو)؛ كتاب نامه