ولایت فقیه : جلوه ای از حضور در عصر غیبت

  • ولایت فقیه : جلوه ای از حضور در عصر غیبت
ولايت فقيه : جلوه اي از حضور در عصر غيبت
مشخصات كتاب:
سرشناسه : مدرّسي طباطبايي يزدي، سيّد محمّدرضا، 1334.
عنوان و نام پديدآور: ولايت فقيه : جلوه اي از حضور در عصر غيبت/ سيّد محمّدرضا مدرّسي طباطبايي يزدي
ويرايش و نشر: گروه معارف موسّسه ي پرتوثقلين
ناشر: قم: انتشارات كريمه اهل بيت عليها السلام .1392
مشخصات ظاهري: 62 ص.
يادداشت: فهرست نويسي براساس اطلاعات فيپا
يادداشت: كتاب نامه به صورت زيرنويس.
موضوع : ولايت فقيه
رده بندي كنگره : BP۲۲۳/۸/آ۴و۸ ۱۳۰۰ي
رده بندي ديويي : ۲۹۷/۴۵
ص: 1
عناوين اصلي كتاب شامل:
اشاره؛ مقدمه؛ زندگاني گروهي و همكاري جمعي، نياز غير قابل ترديد انسان ها؛ قانون و مُجري، نيازِ گريزناپذير مناسبات انساني؛ ضرورت نيروي اجرايي، اصل قطعي اسلام؛ وابستگي تشريع و اجراي قانون به اراده ي حقّ متعال؛ وضعيّت جامعه در زمان غيبت معصوم× چگونه خواهد بود؟؛ پي آمد قطعي دو مطلب، ثبوت ولايت فقيه در بستر قرآن و سنّت؛ هيچ فقيهي، حكومت غير فقيه يا غير مأذون از فقيه را تجويز نمي كند؛ با مردود بودن حكومت غير فقيه عادل تنها گزينه فقيه عادل است؛ فقاهت و عدالت، مقتضي مشورت؛ بهره مندي هاي فراوان از ولايت فقيه؛ برخي مخالفت ها با ولايت فقيه؛ لزوم بيداري و ثبات در راه حقّ در زير و بم آزمايشات؛ تتميمي دقيق و لازم براي خواصّ؛ جوهر ه ي انقلاب اسلامي، دفاع از اسلام و مسلمين و قطعي بودن وجوب دفاع؛ خلاصه ي كتاب
Language
Type
دیجیتالی
Type of content
Total Volume
1
Digital number
11637
LCC
BP223/8/آ4و8 1300ی
DDC
297/45
Cost View
رایگان
Year of publication
File Format APK New
File Format APK
File Format GHM
File Format JAR
File Format GHB
File Format EPUB
File Format PDF
Book Version
2