DİNİ PLÜRALİZM

  • DİNİ PLÜRALİZM
DİNİ PLÜRALİZM
Kitabın adı: DINI PLÜRALİZM
Mütərcim: Ələddin Məlikov
Dizgi: Məhəmməd Baqir Şükri
Yayımcı: Uluslararasi El-Mustafa (S.A.A) Tercüme Ve Yayin Merkezi
Baskı tarihi: 2011
Baskı: Birinci Baskı
Tiraj: 1000
Qiyməti: 2 Manat
Çapxana: Tovhid
© Kitabın bütün hüquqları naşirə məxsusdur
Satış merkezleri
˜ Qom/ İRAN. Şehitler Meydanı Hüccetiye Cad. Camiatu'l Mustafa (s.a.a)'ın Basın ve Tercüme Bürosu                fax: 02517730517
˜ Qom/ İRAN. Muhammed Emin Bulvarı Salarya yol ayrımı Uluslar Arası Camiatu'l Mustafa (s.a.a)'in satış ve basın bürosu.
Tel: 02512133106 fax: 02512133146
www.miup.ir , www.eshop.miup.ir
E-mail: admin@miup.ir, root@miup.ir
səh:1
Kitabın əsas ünvanları aiddir:
KİTAB HAQQINDA؛ İŞARƏ؛ NAŞİRDƏN؛ MÜNDƏRİCAT؛ MÜTƏRCİMDƏN؛ ÖN SÖZ؛ GİRİŞ؛ DİNİN MÜXTƏLİFLİYİ؛ İNHİSARÇILIQ؛ ŞÜMULLU BAXIŞ؛ PLÜRALİZM؛ DİNİ PLÜRALİZM
Language
Type
دیجیتالی
Type of content
Total Volume
1
Digital number
12860
LCC
BL85/ص 2پ 8045 1390
DDC
291/17
National bibliography numbers
2337588
Cost View
رایگان
ISBN
9789641954002
Year of publication
File Format APK New
File Format APK
File Format GHM
File Format JAR
File Format GHB
File Format EPUB
File Format PDF
Book Version
1