چشم اندازی به مکتب فلسفی قم محبوب

  • چشم اندازی به مکتب فلسفی قم
چشم اندازي به مكتب فلسفي قم
مشخصات كتاب:
سرشناسه : ايزدپور ، محمدرضا
عنوان و نام پديدآور : چشم اندازي به مكتب فلسفي قم/ محمدرضا ايزدپور، مهدي منفرد، حوريه عظيمي.
مشخصات نشر : قم: آستانه مقدسه قم، انتشارات زائر، ۱۳۸۳.
مشخصات ظاهري : دوازده، ۲۴۴ص.
فروست : كنگره بزرگداشت شخصيت حضرت فاطمه معصومه و مكانت فرهنگي قم؛؛ مجموعه آثار شماره ۴۵
شابك : ۱۱۰۰۰ ريال 964-60401-99-6:
يادداشت : كتابنامه: ص. [۲۴۲] - ۲۴۴؛ همچنين به صورت زيرنويس.
موضوع : فيلسوفان اسلامي
موضوع : فلسفه اسلامي
شناسه افزوده : منفرد، مهدي، ۱۳۴۶ -
شناسه افزوده : عظيمي، حوريه، ۱۳۵۵ -
شناسه افزوده : كنگره بزرگداشت شخصيت حضرت فاطمه معصومه عليها السلام و مكانت فرهنگي قم ( ۱۳۸۳ : قم )
شناسه افزوده : آستانه مقدسه قم. انتشارات زائر
رده بندي كنگره : BBR۱۲/الف ۹چ ۵ ۱۳۸۳
رده بندي ديويي : ۱۸۹/۱
شماره كتابشناسي ملي : م ۸۳-۳۸۱۳۸
ص: 1
عناوين اصلي كتاب شامل:
اشارة؛ فهرست مطالب؛ مقدمه كنگره؛ تحقيقي درباره زندگي نامه برخي از فلاسفه قم
Language
Type
دیجیتالی
Type of content
Total Volume
1
Digital number
13049
LCC
BBR12/الف 9چ 5 1383
DDC
189/1
National bibliography numbers
م 83-38138
Cost View
رایگان
ISBN
96460401996
Year of publication
Book Version
1