مجموعه مقالات

  • مجموعه مقالات
مجموعه مقالات
مشخصات كتاب:
سرشناسه : كنگره بزرگداشت علي بن ابراهيم قمي (ره) (۱۳۹۰ : قم)
عنوان و نام پديدآور : مجموعه مقالات جلد1/ گروهي از نويسندگان.
مشخصات نشر : قم: آستانه مقدسه قم، انتشارات زائر، ۱۳۸۹ -
مشخصات ظاهري : ج.2
فروست : مجموعه آثار كنگره بزرگداشت علي بن ابراهيم قمي (ره)؛ شماره ۳۱.
شابك : ۳۵۰۰۰ ريال: 978-964-180-113-9
يادداشت : كتابنامه.
موضوع : قمي، علي بن ابراهيم، قرن ۳ق. -- كنگره ها
موضوع : محدثان شيعه -- ايران -- كنگره ها
شناسه افزوده : پژوهشكده علوم و معارف قرآني علامه طباطبايي(ره)
رده بندي كنگره : BP۱۱۶ /ق۸ ك۹ ۱۳۸۹
رده بندي ديويي : ۲۹۷/۲۹۲۴
شماره كتابشناسي ملي : ۲۶۲۰۵۷۸
ص:1
عناوين اصلي كتاب شامل:
جلد 1؛ جلد2
Language
Type
دیجیتالی
Type of content
Total Volume
3
Digital number
13050
LCC
BP116 /ق8 ک9 1389
DDC
297/2924
National bibliography numbers
2620578
Cost View
رایگان
ISBN
9789641801139
Year of publication
File Format APK New
File Format APK
File Format GHM
File Format JAR
File Format GHB
File Format EPUB
File Format PDF
File Format HTML
Book Version
1