قرآن محبوب

  • قرآن
قرآن كريم
مشخصات كتاب:
عنوان قراردادي : قرآن عنوان و نام پديدآور : قرآن كريم خط عثمان طه
مشخصات نشر : اصفهان: مركز تحقيقات رايانه اي قائميه اصفهان، ۱۳96.
مشخصات ظاهري : ۶۱۱ص ۷/۵×۱۱/۵ س م.
شابك : 964994110X
يادداشت : عربي
شناسه افزوده : طه عثمان خطاط
رده بندي كنگره : BP۵۸ ۱۳۸۴چ
رده بندي ديويي : ۲۹۷/۱۴۱

عناوين اصلي كتاب شامل:
1 - سوره الفاتحة؛ 2 - سوره البقرة؛ 3 - سوره آل عمران؛ 4 - سوره النساء؛ 5 - سوره المائدة؛ 6 - سوره الأنعام؛ 7 - سوره الأعراف؛ 8 - سوره الأنفال؛ 9 - سوره التوبة؛ 10 - سوره يونس؛ 11 - سوره هود؛ 12 - سوره يوسف؛ 13 - سوره الرعد؛ 14 - سوره ابراهيم؛ 15 - سوره الحجر؛ 16 - سوره النحل؛ 17 - سوره الإسراء؛ 18 - سوره الكهف؛ 19 - سوره مريم؛ 20 - سوره طه؛ 21 - سوره الأنبياء؛ 22 - سوره الحج؛ 23 - سوره المؤمنون؛ 24 - سوره النور؛ 25 - سوره الفرقان؛ 26 - سوره الشعراء؛ 27 - سوره النمل؛ 28 - سوره القصص؛ 29 - سوره العنكبوت؛ 30 - سوره الروم؛ 31 - سوره لقمان؛ 32 - سوره السجدة؛ 33 - سوره الأحزاب؛ 34 - سوره سبإ؛ 35 - سوره فاطر؛ 36 - سوره يس؛ 37 - سوره الصافات؛ 38 - سوره ص؛ 39 - سوره الزمر؛ 40 - سوره غافر؛ 41 - سوره فصلت؛ 42 - سوره الشوري؛ 43 - سوره الزخرف؛ 44 - سوره الدخان؛ 45 - سوره الجاثية؛ 46 - سوره الأحقاف؛ 47 - سوره محمد؛ 48 - سوره الفتح؛ 49 - سوره الحجرات؛ 50 - سوره ق؛ 51 - سوره الذاريات؛ 52 - سوره الطور؛ 53 - سوره النجم؛ 54 - سوره القمر؛ 55 - سوره الرحمن؛ 56 - سوره الواقعة؛ 57 - سوره الحديد؛ 58 - سوره المجادلة؛ 59 - سوره الحشر؛ 60 - سوره الممتحنة؛ 61 - سوره الصف؛ 62 - سوره الجمعة؛ 63 - سوره المنافقون؛ 64 - سوره التغابن؛ 65 - سوره الطلاق؛ 66 - سوره التحريم؛ 67 - سوره الملك؛ 68 - سوره القلم؛ 69 - سوره الحاقة؛ 70 - سوره المعارج؛ 71 - سوره نوح؛ 72 - سوره الجن؛ 73 - سوره المزمل؛ 74 - سوره المدثر؛ 75 - سوره القيامة؛ 76 - سوره الانسان؛ 77 - سوره المرسلات؛ 78 - سوره النبإ؛ 79 - سوره النازعات؛ 80 - سوره عبس؛ 81 - سوره التكوير؛ 82 - سوره الإنفطار؛ 83 - سوره المطففين؛ 84 - سوره الإنشقاق؛ 85 - سوره البروج؛ 86 - سوره الطارق؛ 87 - سوره الأعلي؛ 88 - سوره الغاشية؛ 89 - سوره الفجر؛ 90 - سوره البلد؛ 91 - سوره الشمس؛ 92 - سوره الليل؛ 93 - سوره الضحي؛ 94 - سوره الشرح؛ 95 - سوره التين؛ 96 - سوره العلق؛ 97 - سوره القدر؛ 98 - سوره البينة؛ 99 - سوره الزلزلة؛ 100 - سوره العاديات؛ 101 - سوره القارعة؛ 102 - سوره التكاثر؛ 103 - سوره العصر؛ 104 - سوره الهمزة؛ 105 - سوره الفيل؛ 106 - سوره قريش؛ 107 - سوره الماعون؛ 108 - سوره الكوثر؛ 109 - سوره الكافرون؛ 110 - سوره النصر؛ 111 - سوره المسد؛ 112 - سوره الإخلاص؛ 113 - سوره الفلق؛ 114 - سوره الناس
Language
Type
دیجیتالی
Type of content
Total Volume
1
Digital number
13051
LCC
BP58 1384چ
DDC
297/141
Cost View
رایگان
Year of publication
File Format APK New
File Format APK
File Format GHM
File Format JAR
File Format GHB
File Format EPUB
File Format PDF
Book Version
4