معراج جان : (اهمیت بخشی به نماز با تاکید بر نماز صبح)

  • معراج جان : (اهمیت بخشی به نماز با تاکید بر نماز صبح)
معراج جان : (اهميت بخشي به نماز با تاكيد بر نماز صبح)
مشخصات كتاب:
سرشناسه : قاسمي نيا، محمدرضا، ۱۳۴۸ -
عنوان و نام پديدآور : معراج جان : (اهميت بخشي به نماز با تاكيد بر نماز صبح)/محمدرضا قاسمي نيا، حسين اسحاقي.
مشخصات نشر : قم: مركز پژوهش هاي اسلامي صدا و سيما، ۱۳۸۴.
مشخصات ظاهري : ۹۶ ص.
شابك : ۶۵۰۰ ريال 9648606498:
وضعيت فهرست نويسي : فهرست نويسي توصيفي
يادداشت : كتابنامه: ص. ۹۵ - ۹۶.
عنوان ديگر : اهميت بخشي به نماز با تاكيد بر نماز صبح.
شناسه افزوده : اسحاقي، حسين، ۱۳۴۱ -
شناسه افزوده : صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران. مركز پژوهش هاي اسلامي.
شماره كتابشناسي ملي : ۱۱۴۰۰۹۵
ص:1
عناوين اصلي كتاب شامل:
اشاره؛ ديباچه؛ پيش گفتار؛ فصل اول: نماز، پيوند خلق و خالق؛ فصل دوم: اهميت برپايي نماز در سيره معصومين عليهم السلام؛ فصل سوم: نماز در سيره امام خميني رحمه الله، علما و فرزانگان؛ فصل چهارم: گلچيني از سخنان گُهربار معصومين(ع) درباره نماز؛ فصل پنجم: نماز از ديدگاه انديشمندان؛ فصل ششم: نماز در آيينه ادب فارسي؛ فصل هفتم: داستان هايي درباره نماز؛ فصل هشتم: همراه با برنامه سازان؛ سخن آخر؛ كتاب نامه
Language
Type
دیجیتالی
Type of content
Total Volume
1
Digital number
13222
National bibliography numbers
1140095
Cost View
رایگان
ISBN
9648606498
Year of publication
File Format APK New
File Format APK
File Format GHM
File Format JAR
File Format GHB
File Format EPUB
File Format PDF
Book Version
1