نیش و نوش : نگاهی به کارکردهای زبان

  • نیش و نوش : نگاهی به کارکردهای زبان
نيش و نوش : نگاهي به كاركردهاي زبان
مشخصات كتاب:
عنوان و نام پديدآور : نيش و نوش : نگاهي به كاركردهاي زبان/شكيبا سادات جوهري
مشخصات نشر : قم: مركز پژوهش هاي اسلامي صدا وسيما، ۱۳۸۵ش.
مشخصات ظاهري : ۱۴۱ص.
فروست : مركز پژوهش هاي اسلامي صدا و سيما؛ ۱۰۵۶
وضعيت فهرست نويسي : در انتظار فهرستنويسي (اطلاعات ثبت)
شماره كتابشناسي ملي : ۱۵۱۵۲۰۸
ص: 1

عناوين اصلي كتاب شامل:
اشاره؛ ديباچه؛ پيش گفتار؛ فصل اول: زيبايي هاي زبان؛ فصل دوم: آسيب شناسي زبان؛ فصل سوم: لطايف و حكايت ها؛ فصل چهارم: همراه با برنامه سازان؛ كتاب نامه