معرفت امام زمان علیه السلام و تکلیف منتظران

  • معرفت امام زمان علیه السلام و تکلیف منتظران
معرفت امام زمان عليه السلام و تكليف منتظران
مشخصات كتاب:
سرشناسه : شفيعي سروستاني، ابراهيم، ۱۳۴۳ -
عنوان و نام پديدآور : معرفت امام زمان عليه السلام و تكليف منتظران / ابراهيم شفيعي سروستاني؛ تهيه كننده موسسه فرهنگي موعود عصر؛ مركز پژوهش هاي اسلامي صدا و سيما.
مشخصات نشر : تهران: موعود عصر(عج)، ۱۳۸۸.
مشخصات ظاهري : ۷۲۸ ص.
شابك : 978-964-6968-77-6
وضعيت فهرست نويسي : برون سپاري.
يادداشت : چاپ قبلي: تهران : موعود عصر(عج)، ۱۳۸۵ (۴۴۵ ص.).
يادداشت : چاپ دوم.
يادداشت : كتابنامه: ص. [۶۶۴] - ۶۸۱؛ همچنين به صورت زيرنويس.
يادداشت : نمايه.
موضوع : محمدبن حسن (عج)، امام دوازدهم، ۲۵۵ق. - -- غيبت
موضوع : محمدبن حسن (عج)، امام دوازدهم، ۲۵۵ق. - -- احاديث
موضوع : مهدويت-- انتظار
شناسه افزوده : موسسه فرهنگي موعود عصر (عج)
شناسه افزوده : صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران. مركز پژوهشهاي اسلامي
رده بندي كنگره : BP۲۲۴/۴/ش۷م۶ ۱۳۸۸
رده بندي ديويي : ۲۹۷/۴۶۲
شماره كتابشناسي ملي : ۲۰۴۰۲۶۳
ص:1
عناوين اصلي كتاب شامل:
اشاره؛ بخش چهارم:ظهور و آخرالزمان؛ بخش پنجم:جهان پس از ظهور؛ بخش ششم:بايسته هاي گسترش فرهنگ مهدوي؛ بخش هفتم:جلوه هاي انتظار؛ پيوست ها؛ كتاب نامه؛ نـمـايـه هـا