پرسش های مصاحبه ای برای مناسبت های شمسی

  • پرسش های مصاحبه ای برای مناسبت های شمسی
پرسش هاي مصاحبه اي براي مناسبت هاي شمسي
مشخصات كتاب:
سرشناسه : بافكار، حسين، ۱۳۴۳ -، ۱۳۴۳ -
عنوان و نام پديدآور : پرسش هاي مصاحبه اي براي مناسبت هاي شمسي/ حسين بافكار؛ تهيه كننده مركز پژوهشهاي اسلامي صدا و سيما.
مشخصات نشر : قم: دفترعقل، ۱۳۸۸.
مشخصات ظاهري : ۸۸ ص.
شابك : ۱۲۰۰۰ ريال : 978-600-5563-17-7
وضعيت فهرست نويسي : فاپا
يادداشت : كتابنامه به صورت زيرنويس .
موضوع : روزهاي خاص -- گاهنامه ها
شناسه افزوده : صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران. مركز پژوهشهاي اسلامي
رده بندي كنگره : CE۱۲/ب۲پ۴ ۱۳۸۸
رده بندي ديويي : ۵۲۹/۱
شماره كتابشناسي ملي : ۱۸۲۰۲۷۲
ص:1
عناوين اصلي كتاب شامل:
اشاره؛ ديباچه؛ پيشگفتار؛ مناسبت هاي فروردين؛ مناسبت هاي ارديبهشت؛ مناسبت هاي خرداد؛ مناسبت هاي تير؛ مناسبت هاي مرداد؛ مناسبت هاي شهريور؛ مناسبت هاي مهر؛ مناسبت هاي آبان؛ مناسبت هاي آذر؛ مناسبت هاي دي؛ مناسبت هاي بهمن؛ مناسبت هاي اسفند