خلاصه مقالات دومین همایش بین المللی دین و رسانه

  • خلاصه مقالات دومین همایش بین المللی دین و رسانه
خلاصه مقالات دومين همايش بين المللي دين و رسانه
مشخصات كتاب:
خلاصه مقالات دومين همايش بين المللي دين و رسانه
كد: 1513
به كوشش: گروهي از پژوهشگران
تهيه كننده و ناشر: مركز پژوهش هاي اسلامي صدا و سيما
چاپ: زلال كوثر
نوبت چاپ: اول / 1388
شمارگان: 1000
بها: 17000ريال
نشاني: قم، بلوار امين، مركز پژوهش هاي اسلامي صدا و سيما
تلفن: 2919670 ـ 0251 دورنگار : 2915510
تهران: خيابان جام جم، ساختمان شهيد رهبر، طبقه زيرزمين
تلفن: 22014738 نمابر: 22164997
info@irc.ir www.irc.ir
شابك: 5-109-514-964- 978 / ISBN: 978-964-514-109-5
ص:1
عناوين اصلي كتاب شامل:
اشاره؛ درآمد؛ راديو و مدل آييني در توسعه ارتباطات ديني؛ مطالعه موردي شبكه معارف صدا؛ مباني ضرورت تبليغ دين از رسانه هاي نوين؛ منوگرافي فضاي سايبر شيعي؛ تلويزيون مذهبي: تبليغ دين يا عبادت مجازي؛ بررسي تطبيقي مباني نگرش به زن در رسانه هاي با رويكرد ديني و غير ديني؛ پارادايم اسلامي در ارتباطات؛ تبيين جايگاه رسانه ملي در ساختار مهندسي فرهنگي كشور به منظور مواجهه پويا با تهاجم فرهنگي غرب؛ دين و مديريت پيام در رسانه ها «نگاهي به استراتژي هاي فرهنگي»؛ رويكردي اسلامي به سرگرمي رسانه اي؛ دين، جهان مجازي و عالم خيال؛ عرصه هاي آينده سينماي ديجيتال، ظرفيت هاي نوين در تحقق سينماي ديني؛ دين و دترمينيسم تكنولوژيك؛ رسانه و كثرت گرايي ديني؛ حضور رسانه منبر در راديو و تلويزيون؛ زيبايي شناسي ديني تلويزيون: حقيقت گرايي؛ فقه موسيقي در رسانه؛ نقش رسانه ها در توسعه فرهنگ ديني (بررسي فعاليت هاي رسانه اي در افغانستان)؛ دين رسانه اي؛ روايت ديني