مجموعه مقالاتی درباره همت و کار مضاعف

  • مجموعه مقالاتی درباره همت و کار مضاعف
مجموعه مقالاتي درباره همت و كار مضاعف
مشخصات كتاب:
عنوان و نام پديدآور : مجموعه مقالاتي درباره همت و كار مضاعف/ جمعي از پژوهشگران.
مشخصات نشر : قم: صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران ،مركز پژوهشهاي اسلامي، ۱۳۸۹.
مشخصات ظاهري : ۱۳۶ ص.
فروست : مركز پژوهش هاي اسلامي صدا و سيما؛ ۱۶۰۸.
ويژه سال همت مضاعف ، كار مضاعف؛ ۳.
شابك : ۲۰۰۰۰ ريال:978-964-514-124-8
وضعيت فهرست نويسي : فيپا
موضوع : اسلام و كار -- مقاله ها و خطابه ها
موضوع : تلاش و تقلا -- جنبه هاي مذهبي -- اسلام
شناسه افزوده : صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران. مركز پژوهشهاي اسلامي
رده بندي كنگره : BP۲۳۰/۱۳/م۳ ۱۳۸۹
رده بندي ديويي : ۲۹۷/۴۸۳
شماره كتابشناسي ملي : ۲۰۱۴۸۷۶
ص:1

عناوين اصلي كتاب شامل:
اشاره؛ پيش گفتار؛ كار مضاعف و جامعه شناسي؛ سرمايه اجتماعي و حركت رو به جلو: كار و تلاش مضاعف از منظر تقويت سرمايه اجتماعي؛ فرهنگ كارآفريني در سيره پيامبر اعظم صلي الله عليه و آله؛ مفاهيم، رهيافت و مؤلفه هاي همت و كار مضاعف؛ درآمدي بر سرفصل هاي همت و كار مضاعف در آينه شعر فارسي