Aşura İbrətlərİ

  • Aşura İbrətlərİ
Aşura İbrətlərİ
İslam İnqilabının Böyük Rəhbəri cənab Ayətullah Seyid Əli Xameneinin çıxışlarından seçmələr
“Məhəmməd Rəsulullah” diviziyasının komandirləri ilə görüşdə çıxış (10 iyun, 1996)
Kitаbın аdı:................................Aşura ibrətləri
Tәrcümә еdәn:...........................İbrahim Mirzə
Nәşr еdәn:..................................Üfüqe-fərda
Çаp tаriхi:.................................................2013
Çаp növbәsi:..........................................Birinci
Tirаj:.....3000
səh:1
Kitabın əsas ünvanları aiddir:
Kitab haqqında؛ İşarə؛ İslam cihadının zəruriliyi؛ Düşüncə cihadı؛ Tarixdən ibrət almaq؛ Kərbəla faciəsinə nə səbəb oldu?؛ Xüsusi və adi insanların tərifi؛ Haqq və batil cəbhələrinin xüsusi insanları؛ Tarixdə şəxslərin rolu؛ İslam cəmiyyətinin sığortalanma şərti؛ Əgər xüsusi insanlar dünyanı seçsələr, onda necə?؛ Peyğəmbərin (s) vəfatından sonra xüsusi insanlar qrupunun büdrəməsi؛ Əmirəlmömininin (ə) hökuməti dövründə xüsusi insanlar qrupunun rolu؛ İmam Həsənin (ə) seçimi؛ İmam Hüseynin (ə) imamlığı dövründə xüsusi insanlar qrupunun rolu؛ İmam Hüseynin (ə) Abdullah ibn Zübeyrlə fərqi؛ Kufə macərası؛ Müslim - Kufənin yalqız sərdarı؛ Şüreyh Qazi tarixin məhkəməsində؛ Xüsusi insanlar qrupunun səhlənkarlığı؛ Xüsusi insanların rolu və daha üç tarixi nümunə؛ Allahın kömək vədi؛ Tarixin bir tövsiyəsi؛ Xüsusi insanlar qrupunun vəzifəsi؛ Cəmiyyətdə xüsusi insanların digər sınağı؛ Son söz؛ Mündəricat
Language
Type
دیجیتالی
Type of content
Total Volume
1
Digital number
13784
Cost View
رایگان
Year of publication
File Format APK New
File Format GHM
File Format JAR
File Format GHB
File Format EPUB
File Format PDF
Book Version
1