AZADLIQ

  • AZADLIQ
AZADLIQ
İslam İnqilabının Böyük Rəhbəri həzrət Ayətullah Xameneinin nəzərindən
Kitаbın аdı:...........................................Azadlıq
Tərtib edən:...........................Doktor Mənuçöhr
Tәrcümә еdәn:............................İbrahim Mirzə
Nәşr еdәn:...................................Üfüqe-fərda
Çаp tаriхi:..................................................2012
Çаp növbәsi:...........................................Birinci
Tirаj:..........................................................3000
səh:1
Kitabın əsas ünvanları aiddir:
KİTAB HAQQINDA؛ İşarə؛ Birinci fəsil: Azadlığın tərifi؛ İkinci fəsil: İslamda azadlıq؛ Üçüncü fəsil: Qərbdə Azadlıq؛ Dördüncü fəsil: Azadlıq və İslam؛ Mündəricat
Language
Type
دیجیتالی
Type of content
Total Volume
1
Digital number
13785
Cost View
رایگان
Year of publication
File Format APK New
File Format APK
File Format GHM
File Format JAR
File Format GHB
File Format EPUB
File Format PDF
File Format HTML
Book Version
1