مسجد سید اصفهان

  • مسجد سید اصفهان
مسجد سيد اصفهان
مشخصات كتاب:
سرشناسه : ماهرالنقش، محمود، ۱۳۰۱ -
عنوان و نام پديدآور : مسجد سيد اصفهان/محمود ماهرالنقش.
مشخصات نشر : تهران: محمود ماهرالنقش، ۱۳۸۶.
مشخصات ظاهري : ۲۱۹ ص.:مصور، نمونه.
شابك : 978-964-04120-7-7
وضعيت فهرست نويسي : فيپا
موضوع : مسجد سيد، اصفهان.
موضوع : زيارتگاه هاي اسلامي -- ايران -- اصفهان.
رده بندي كنگره : BP۲۶۱/م۱۵م۵ ۱۳۸۶
رده بندي ديويي : ۲۹۷/۷۵
شماره كتابشناسي ملي : ۱۱۶۰۰۳۲
ص:1

عناوين اصلي كتاب شامل:
اشاره؛ سپاسگزاري؛ پيشگفتار؛ مقدمه؛ زندگينامه؛ فصل اول: فضاي داخلي؛ فصل دوم: سردرها؛ فصل سوم: مهتابيها؛ فصل چهارم: ايوانها؛ فصل پنجم: شبستانها؛ فصل ششم: محرابها؛ فصل هفم: چهل ستونها؛ فصل هشتم: نماها؛ فصل نهم: مقبره؛ فصل دهم: هنرمندان،مدرسين،مؤذين و...؛ فصل يازدهم: ساير توضيحات
Publisher
Language
Type
دیجیتالی
Type of content
Total Volume
1
Digital number
14067
LCC
BP261/م15م5 1386
DDC
297/75
National bibliography numbers
1160032
Cost View
رایگان
ISBN
9789640412077
Year of publication
File Format APK New
File Format GHM
File Format JAR
File Format GHB
File Format EPUB
File Format PDF
File Format HTML
Book Version
1