نشست تخصصی 17 شهریور1357 کالبدشکافی یک واقعه محبوب

  • نشست تخصصی 17 شهریور1357 کالبدشکافی یک واقعه
نشست تخصصي ۱۷ شهريور۱۳۵۷ كالبدشكافي يك واقعه
مشخصات كتاب:
عنوان و نام پديدآور : نشست تخصصي ۱۷ شهريور۱۳۵۷ كالبدشكافي يك واقعه:مجموعه سخنراني ها و مقالات/سخنرانان رخشنده اولادي...[وديگران]
مشخصات نشر : تهران: موسسه مطالعات و پژوهشهاي سياسي، ۱۳۸۴
مشخصات ظاهري : [۱۳۶]ص
شابك : :9645645565
وضعيت فهرست نويسي : در انتظار فهرستنويسي
شماره كتابشناسي ملي : ۱۰۸۶۵۸۹
ص:1

عناوين اصلي كتاب شامل:
اشاره؛ فهرست مطالب؛ اشاره؛ بخش اول: نشست تخصصي؛ بخش دوم: مقالات؛ تصاوير
Language
Type
دیجیتالی
Type of content
Total Volume
1
Digital number
14071
National bibliography numbers
1086589
Cost View
رایگان
ISBN
9645645565
Year of publication
File Format APK New
File Format APK
File Format GHM
File Format JAR
File Format GHB
File Format EPUB
File Format PDF
Book Version
3