نشست تخصصی روحانیت و نهضت ملی شدن صنعت نفت: مجموعه سخنرانی ها و ضمیمه

  • نشست تخصصی روحانیت و نهضت ملی شدن صنعت نفت: مجموعه سخنرانی ها و ضمیمه
نشست تخصصي روحانيت و نهضت ملي شدن صنعت نفت: مجموعه سخنراني ها و ضميمه
مشخصات كتاب:
سرشناسه : نشست تخصصي روحانيت و نهضت ملي شدن صنعت نفت (۱۳۸۳: تهران)
عنوان و نام پديدآور : نشست تخصصي روحانيت و نهضت ملي شدن صنعت نفت: مجموعه سخنراني ها و ضميمه/ سخنرانان روح الله حسينيان، جلال الدين مدني، رسول جعفريان
مشخصات نشر : تهران : موسسه مطالعات و پژوهشهاي سياسي ، ۱۳۸۴.
مشخصات ظاهري : ۱۴۱ ص.مصور
شابك : 964-5645-62-x۱۰۰۰۰ ريال :
وضعيت فهرست نويسي : فهرستنويسي قبلي
يادداشت : فهرستنويسي براساس اطلاعات فيپا
يادداشت : كتابنامه
موضوع : نفت -- ايران -- صنعت و تجارت -- ملي شدن -- كنگره ها
موضوع : نفت -- ايران -- صنعت و تجارت -- ملي شدن -- روحانيت
موضوع : ايران -- تاريخ -- پهلوي، ۱۳۵۷ - ۱۳۲۰ -- روحانيت
شناسه افزوده : حسينيان، روح الله
شناسه افزوده : مدني، جلال الدين ، - ۱۳۱۶
شناسه افزوده : جعفريان، رسول ، - ۱۳۴۳
شناسه افزوده : موسسه مطالعات و پژوهشهاي سياسي
رده بندي كنگره : DSR۱۵۱۷/ن ۵ ۱۳۸۳
رده بندي ديويي : ۹۵۵/۰۸۲۴
شماره كتابشناسي ملي : م ۸۴-۳۳۰۸۱
ص:1

عناوين اصلي كتاب شامل:
اشاره؛ فهرست مطالب؛ اشاره؛ بخش اول: نشست تخصصي؛ بخش دوم: ضميمه
Language
Type
دیجیتالی
Type of content
Total Volume
1
Digital number
14079
LCC
DSR1517/ن 5 1383
DDC
955/0824
National bibliography numbers
م 84-33081
Cost View
رایگان
ISBN
9645645620
Year of publication
File Format APK
File Format GHM
File Format JAR
File Format GHB
File Format EPUB
File Format PDF
Book Version
1