شگفتی های پزشکی در قرآن Popular

  • شگفتی های پزشکی در قرآن
شگفتي هاي پزشكي در قرآن
مشخصات كتاب:
سرشناسه:رضايي، حسن رضا، ۱۳۵۱ - ، گردآورنده
عنوان و نام پديدآور:شگفتي هاي پزشكي در قرآن/ حسن رضا رضايي؛ [ با مقدمه محمدعلي رضايي اصفهاني]؛ [براي] موسسه فرهنگي پژوهش هاي قرآني المهدي.
مشخصات نشر:قم: انتشارات پژوهش هاي تفسير و علوم قرآن ٬ ۱۳۸۷.
مشخصات ظاهري:۱۹۸ص.
فروست:تفسير موضوعي ويژه جوانان؛ ۶.
شابك:۳۰۰۰۰ ريال
يادداشت:پشت جلد به انگليسي: Interprinting the Quran according to....
يادداشت:كتابنامه: ص. [۱۹۳] - ۱۹۸؛ همچنين به صورت زيرنويس.
موضوع:پزشكي در قرآن
شناسه افزوده:رضايي اصفهاني، محمدعلي، ۱۳۴۱ - ، مقدمه نويس
شناسه افزوده:موسسه پژوهش هاي قرآني المهدي
رده بندي كنگره:BP۱۰۳/۵/ر۶ش۸ ۱۳۸۷
رده بندي ديويي:۲۹۷/۱۵۸
شماره كتابشناسي ملي:۱۸۴۳۳۱۸
ص :1

عناوين اصلي كتاب شامل:
اشاره؛ درآمد:؛ فصل اوّل: كليّات؛ فصل دوم: جنين شناسي و مراحل آن؛ فصل سوم: مراحل رشد بعد از تولد؛ فصل چهارم: اعضاي بدن در قرآن؛ فصل پنجم: شفاء در قرآن؛ فصل ششم: فهرست آيات پزشكي؛ فهرست منابع
Language
Type
دیجیتالی
Type of content
Total Volume
1
Digital number
14916
LCC
BP103/5/ر6ش8 1387
DDC
297/158
National bibliography numbers
1843318
Cost View
رایگان
Year of publication
Book Version
1