انسان شناسی فرهنگی با رویکرد تبلیغ بین الملل محبوب

  • انسان شناسی فرهنگی با رویکرد تبلیغ بین الملل
لطف دوست : مجموعه اشعار سيدمحمدكاظم مجاب و درباره ها
مشخصات كتاب:
سرشناسه : قربعلي، يداللّه، ۱۳۴۲ -، گردآورنده
عنوان و نام پديدآور : لطف دوست : مجموعه اشعار سيدمحمدكاظم مجاب و درباره ها/ به اهتمام يداللّه قربعلي،محمد نوري.
مشخصات نشر : قم: توانمندان: دفتر فرهنگ معلولين، ۱۳۹۶.
مشخصات ظاهري : ۲۰۷ ص.
شابك : ۲۰۰۰۰۰ ريال: 978-600-98606-9-2
وضعيت فهرست نويسي : فيپا
يادداشت : كتابنامه.
عنوان ديگر : مجموعه اشعار سيدمحمدكاظم مجاب و درباره ها.
موضوع : شعر فارسي قرن ۱۴
موضوع : Persian poetry 20th century
موضوع : مجاب، سيدمحمدكاظم، ۱۳۰۸ - ۱۳۹۰.
موضوع : شاعران نابينا
موضوع : Blind poets
شناسه افزوده : نوري، محمد ۱۳۴۰ شهريور -، گردآورنده
رده بندي كنگره : 1396 87ي2ج/8361PIR
رده بندي ديويي : 62/1فا8
شماره كتابشناسي ملي : ۵۰۱۹۲۷۵
لطف دوست: مجموعه اشعار سيد محمدكاظم مجاب و درباره ها
به اهتمام: يدالله قربعلي نجف آبادي ؛ محمد نوري
نوبت چاپ: اول، زمستان 1396
شابك: 2-9-98606-600-978
شمارگان: 1000 نسخه قيمت: 000/200 ريال
ناشر: توانمندان طرح جلد: استوديو نيم
قم، بلوار محمدامين، خيابان گلستان، كوچه11، پلاك4، دفتر فرهنگ معلولين
تلفن: 32913452-025 فكس: 32913552-025
همراه: 09125520765
www.HandicapCenter.com , www.DataDisability.com , info@handicapcenter.com
عناوين اصلي كتاب شامل:
اشاره؛ فهرست؛ طليعه؛ پيشگفتار؛ رهنمود و توصيه؛ زندگي نامه خودنوشت؛ فصل نخست: سروده هاي فارسي و عربي؛ فصل دوم: اشعار درباره؛ فصل سوم: اشعار اهدايي؛ فصل چهارم: بررسي و تحليل
Language
Type
دیجیتالی
Type of content
Total Volume
1
Digital number
15191
LCC
1396 87ی2ج/8361PIR
DDC
62/1فا8
National bibliography numbers
5019275
Cost View
رایگان
ISBN
9786006069892
Year of publication
File Format APK New
File Format APK
File Format GHM
File Format JAR
File Format GHB
File Format EPUB
File Format PDF
File Format HTML
Book Version
1