دانستنی های اماکن تاریخی و زیارتی سوریه

  • دانستنی های اماکن تاریخی و زیارتی سوریه
دانستنيهاي اماكن تاريخي و زيارتي سوريه
مشخصات كتاب:
سرشناسه: مركز تحقيقات رايانه اي قائميه اصفهان،1387
عنوان و نام پديدآور: دانستنيهاي اماكن تاريخي و زيارتي سوريه/واحد تحقيقات مركز تحقيقات رايانه اي قائميه اصفهان .
مشخصات نشر:اصفهان: مركز تحقيقات رايانه اي قائميه اصفهان ، ۱۳87.‬
مشخصات ظاهري: نرم افزار تلفن همراه و رايانه
وضعيت فهرست نويسي:فيپا
موضوع:اماكن -- تاريخي
موضوع: شيعه -- معماري
موضوع:اماكن تاريخي و زيارتي
عناوين اصلي كتاب شامل:
احكام مسافر؛ زيارت؛ حضرت زينب (س)؛ حضرت رقيه (س)؛ مسجد (جامع اموي)؛ مقابر صحابه رسول خدا صلي الله عليه و آله در باب الصغير؛ آثار تاريخي قاسيون (صالحيه)؛ شعر؛ مقاله