شیعه پاسخ می دهد

  • شیعه پاسخ می دهد
شيعه پاسخ مي گويد
مشخصات كتاب:
سرشناسه : مكارم شيرازي ناصر، ۱۳۰۵ -
عنوان و نام پديدآور : شيعه پاسخ مي گويد: تحقيقي در مورد ۱۰ مسئله مهم مورد بحث ميان پيروان اهل بيت و اهل سنت/ ناصر مكارم شيرازي.
مشخصات نشر : قم‬ مدرسه الامام علي بن ابيطالب(ع)‬ ۱۳۸۵.‮‬‮‬‬
مشخصات ظاهري : ۲۷۲ ص.‮‬‬
شابك : ۸۵۰۰ ريال (چاپ اول)‬ ؛ ۱۰۰۰۰ ريال (چاپ سوم)‬‬ ؛ ۸۵۰۰ ريال‬ ‭964-8139-92-X :‬ ؛ ۱۰۰۰۰ ريال ( چاپ پنجم )‬‬ ؛ ۱۰۰۰۰ ريال‬ چاپ هشتم‬ : ‬‭ 978-964-8139-92-1 ‬‬ ؛ ۱۵۰۰۰ ريال (چاپ نهم)‬ ؛ ۱۷۰۰۰ ريال (چاپ دهم)‮‬ ؛ ۱۷۰۰۰ ريال (چاپ يازدهم)‬ ؛ ۲۳۰۰۰ ريال (چاپ سيزدهم)‬
وضعيت فهرست نويسي : برون سپاري.
يادداشت : چاپ اول: ۱۳۸۴.
يادداشت : چاپ چهارم.
يادداشت : چاپ سوم ، پنجم و ششم : ۱۳۸۵.
يادداشت : چاپ هشتم٬ نهم : ۱۳۸۶.‮‬
يادداشت : چاپ نهم و دهم و يازدهم: ۱۳۸۷.‮‬
يادداشت : چاپ سيزدهم : ۱۳۸۹.‬
يادداشت : كتابنامه: ص. [۲۷۱] - ۲۷۲؛ همچنين به صورت زير نويس.
يادداشت : نمايه.‮‬
موضوع : شيعه -- دفاعيه ها و رديه ها
موضوع : شيعه -- پرسش ها و پاسخ ها
رده بندي كنگره : ‬‭‬‭‭‭BP۲۱۲/۵‮‬ ‬‭‬‭‭/م۷ش۹ ۱۳۸۵‮‬
رده بندي ديويي : ‬‭‬‭ ۲۹۷/۴۱۷‮‬
شماره كتابشناسي ملي
: ۱ ۰ ۲ ۸ ۰ ۷ ۰
عناوين اصلي كتاب شامل:
موضوع؛ پيشگفتار؛ موضوعات ده گانه مورد بحث؛ فصل اول : قرآن از هرگونه تحريف منزّه است؛ فصل دوم : تقيّه در كتاب و سنّت؛ فصل سوم : عدالت صحابه؛ فصل چهارم : احترام به قبور بزرگان؛ فصل پنجم : نكاح موقّت؛ فصل ششم : سجده بر زمين؛ فصل هفتم : جمع ميان دو نماز؛ فصل هشتم : مسح پاها در وضو؛ فصل نهم : بسم الله جزء سوره حمد است؛ فصل دهم : توسّل به اولياء الله؛ فهرست آيات؛ فهرست روايات؛ فهرست اشخاص؛ فهرست قبايل؛ فهرست اماكن؛ فهرست منابع
Language
Type
دیجیتالی
Type of content
Total Volume
1
Digital number
310
LCC
BP212/5‮ /م7ش9 1385‮
DDC
297/417‮
National bibliography numbers
1028070
Cost View
رایگان
ISBN
964813992
Year of publication
File Format APK New
File Format GHM
File Format EPUB
File Format PDF
Book Version
2