گوشه ای از حیات پربرکت امام حسن مجتبی ( علیه السلام )

  • گوشه ای از حیات پربرکت امام حسن مجتبی ( علیه السلام )
گوشه اي از حيات پربركت امام حسن مجتبي (ع)
مشخصات كتاب:
نويسنده : جمعي از نويسندگان
ناشر : مجله حوزه
عناوين اصلي كتاب شامل:
مختصري درباره زندگاني امام حسن (ع)؛ متن صلحنامه امام حسن مجتبي (ع) با معاويه؛ پاورقي