ویژگیها و شایستگی پیامبر ( صلی الله علیه و آله ) محبوب

  • ویژگیها و شایستگی پیامبر ( صلی الله علیه و آله )
ويژگيها و شايستگي پيامبر (ص)
مشخصات كتاب:
نوع:مقاله
پديدآور:سبحاني تبريزي، جعفر1308-
عنوان و شرح مسئوليت: ويژگيها و شايستگي پيامبر [منبع الكترونيكي] / جعفر سبحاني
ناشر: دفتر آيت الله العظمي جعفر سبحاني (دام ظله )
توصيف ظاهري: 1 متن الكترونيكي: بايگاني HTML؛ داده هاي الكترونيكي (12 بايگاني: 76.5KB)
موضوع: محمد (ص)، پيامبر اسلام
ويژگيها و شايستگي پيامبر
عناوين اصلي كتاب شامل:
مقدمه؛ صفات پيامبر در قرآن؛ پاورقي