جلاء العیون Popular

  • جلاء العیون
جلاء العيون: در زندگاني و مصائب چهارده معصوم عليهم السلام از ولادت تا وفات
مشخصات كتاب:
سرشناسه : مجلسي، محمد باقربن محمدتقي، ۱۰۳۷ - ۱۱۱۱ق.
عنوان و نام پديدآور : جلاء العيون در زندگاني و مصائب چهارده معصوم عليهم السلام از ولادت تا وفات ( منتخب - فهرستي)[چاپ سنگي]/محمدباقربن محمدتقي مجلسي؛كاتب: نصرالله تفرشي
وضعيت نشر : طهران:ملاحسن و محمد صادق خوانساري۱۲۷۶ق.طهران:كارخانه محمد قلي و محمد حسين)
مشخصات ظاهري : ۳۶۲ ص.، قطع:۲۱.۵×۳۴س.م
يادداشت : زبان: فارسي
آغاز، انجام، انجامه : آغاز:بسمله،ستايش بي مثل و انباز سزاوار خداوند پاك بي نياز يست كه تذكر مصائب و استماع نوايب سربازان مسالك قرب و وصال و جان فشانان معارك اطاعت و امتثال خود را موجب جلاي عيون ...
انجام:... باينجا ختم كردم اين عجاله كثير الفائده را و از حق تع- اميدوارم كه روز جزا وسيله نجات اين غريق بحر خطا گردد.
مشخصات ظاهري اثر : نوع و درجه خط:نسخ
نوع و تز ئينات جلد:تيماج،مقوايي،قهوه اي
يادداشت تملك و سجع مهر : شكل و سجع مهر:در اولين صفحه كتاب مهر بيضوي با سجع(صنيع الملك) به چشم مي خورد.و صفحه ۳۶۲ و صفحه پاياني كتاب مهر بيضوي با سجع(ذبيح الله حسيني) مشاهده مي شود.
توضيحات نسخه : نسخه بررسي شد.بعضي اوراق وصالي شده است.
معرفي چاپ سنگي : كتاب حاضر زندگينامه ۱۴ معصوم مي باشد كه از پيامبر (ص) و حضرت فاطمه و دوازده امام شيعيان است . داراي يك مقدمه و ۱۴ باب و هر باب داراي چند فصل مي باشد . مقدمه در ثواب گريستن ، باب اول در ولادت و مرگ حضرت محمد (ص) ، باب دوم در ولادت و مرگ حضرت زهرا(س) ، باب سوم در ولادت و شهادت حضرت علي (ع) ، باب چهارم از ولادت تا شهادت اما حسن مجتبي (ع) ، باب پنجم از ولادت تا شهادت اما حسين (ع) ، باب ششم از ولادت تا شهادت زين العابدين (ع) ، باب هفتم از ولادت تا شهادت امام محمد باقر (ع) ، باب هشتم اما جعفر صادق (ع) ، باب نهم امام موسي كاظم (ع) ، باب دهم اما رضا (ع) ، باب يازدهم امام محمدتقي (ع) ، باب دوازدهم امام علي نقي (ع) ، باب سيزدهم امام حسن عسگري (ع) ، باب چهاردهم امام حجة بن الحسن عسكري مي باشد .
موضوع : چهارده معصوم -- سرگذشتنامه
ائمه اثناعشر -- سرگذشتنامه
شناسه افزوده : تفرشي،نصرالله،قرن ۱۳ق. كاتب
شماره بازيابي : ۹۹۹۰ ۶- : ث.۲۵۴۰۳۰ ( جلد مقوايي، روكش تيماج قهوه اي، مجدول ضربي؛ مهر بيضي به سجع « صنيع الملك » ( ص ۲ ) ؛ جدا شدگي جلد و وصالي برخي از اوراق ).
۷۵۱۳ ۶- : ث.۸۵۱۴ ( جلد مقوايي، روكش تيماج قهوه اي، مجدول ضربي؛ مهر بيضي به سجع « صنيع الملك » ( ص ۲ ) و مهر بيضي به سجع « حسين بن هدايت الله » ( ابتداي كتاب ) ).
دسترسي و محل الكترونيكي : آدرس الكترونيكي منبع
شماره دستيابي : ۶-۱۹۳۸۸
ص: 1عناوين اصلي كتاب شامل:
اشاره؛ مقدمه مترجم؛ امّا مقدّمه در بيان ثواب گريستن بر مصائب حضرت رسالت پناه و ائمّه طاهرين عليه السّلام و محزون بودن براي ايشان است ؛ باب اوّل: در بيان ولادت و وفات؛ باب دوّم: در بيان تاريخ ولادت با سعادت و وفات و بعضي از احوال كريمه و مناقب شريفه؛ باب سوّم: در بيان تاريخ ولادت و شهادت سيّد اوصياء و زبده اصفياء اسد اللّه الغالب امير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السّلام؛ باب چهارم: در بيان تاريخ ولادت و شهادت ثاني ائمّه هدي و قرة العين محمّد مصطفي صلّي اللّه عليه و آله و سلّم؛ باب پنجم: در بيان تاريخ ولادت و شهادت حضرت سيّد شهدا؛ باب ششم: در بيان ولادت و شهادت حضرت سيّد السّاجدين؛ باب هفتم: در بيان تاريخ ولادت و وفات و بعضي از حالات درّ درج امامت و خلافت و مهر سپهر عصمت و جلالت امام پنجم؛ باب هشتم: در بيان تاريخ ولادت و وفات و بعضي از حالات مبين؛ باب نهم: در بيان تاريخ احوال حضرت سيّد بشر و شافع محشر و نوربخش شمس و قمر امام هفتم؛ باب دهم: در بيان تاريخ احوال زبده اصفيا و امام اتقيا؛ باب يازدهم: در تاريخ ولادت و وفات امام عباد و نور بلاد امام نهم حضرت ابي جعفر محمّد بن علي جواد عليه السّلام؛ باب دوازدهم: در بيان تاريخ نهال حديقه مصطفوي و گل بوستان مرتضوي امام دهم امام علي نقي عليه السّلام است ؛ باب سيزدهم: در بيان تاريخ ولادت و احوال حضرت سيّد اولياء و مفخر اوصياء؛ باب چهاردهم: در بيان تاريخ ولادت موفور السّعادت حضرت صاحب الزّمان و خليفة الرّحمن حجّة بن الحسن عليه السّلام است
Language
Type
دیجیتالی
Type of content
Total Volume
1
Digital number
674
LCC
‫ BP36 ‫ /م3ج8 1383
DDC
‫ 297/95
National bibliography numbers
م 83-28930
Cost View
رایگان
Year of publication
File Format APK New
File Format APK
File Format GHM
File Format JAR
File Format GHB
File Format EPUB
File Format PDF
File Format HTML
Book Version
2