آیین های سوگواری مذهبی هزارگی

  • آیین های سوگواری مذهبی هزارگی
آيين هاي سوگواري مذهبي هزارگي
مشخصات كتاب:
سرشناسه:كتابخانه مجازي افغانستان ،1392
عنوان و نام پديدآور:آيين هاي سوگواري مذهبي هزارگي/ دكتر حفيظ الله شريعتي.
مشخصات نشر ديجيتالي:اصفهان:مركز تحقيقات رايانه اي قائميه اصفهان، ۱۳92.
مشخصات ظاهري:نرم افزار تلفن همراه و رايانه
موضوع: فرهنگ
عناوين اصلي كتاب شامل:
آيين هاي سوگواري مذهبي هزارگي؛ دهه ي محرم؛ نذر امام؛ شب تاسوعا؛ روزعاشورا؛ عَلم بندان (علم بور كدو)؛ درخت بيد عاشورايي؛ سينه زني حسن و حسين؛ سينه زني چند ضربي؛ سينه زني واويلا، صد واويلا؛ اربعين حسيني