آثار باستانی افغانستان محبوب

  • آثار باستانی افغانستان
آثار باستاني افغانستان
مشخصات كتاب:
سرشناسه:كتابخانه مجازي افغانستان ،1392
عنوان و نام پديدآور:آثار باستاني افغانستان/ مرتضي بهبودي.
مشخصات نشر ديجيتالي:اصفهان:مركز تحقيقات رايانه اي قائميه اصفهان، ۱۳92.
مشخصات ظاهري:نرم افزار تلفن همراه و رايانه
موضوع: آثار تاريخي - گردشگري - اماكن
عناوين اصلي كتاب شامل:
آرامگاه ها؛ آثار باستاني ولايات افغانستان؛ ديگر آثار باستاني افغانستان؛ آثار باستاني بلخ؛ اماكن تاريخي كابل؛ كتيبه هاي باستاني؛ شهرهاي تاريخي باميان؛ ارگ هرات؛ بند امير باميان؛ بتهاي باميان؛ چل زينه؛ دره پنجشير؛ گازرگاه؛ قلعه تاريخي بُست؛ قصر دارالامان؛ مسجد جامع هرات؛ مسجد كبود؛ منار جام؛ موزه ملي افغانستان؛ مصلي هرات؛ پل مالان؛ تخت رستم؛ تنگه خيبر
Language
Type
دیجیتالی
Type of content
Total Volume
1
Digital number
7157
Cost View
رایگان
Year of publication
Book Version
2