پیمانه ای از غدیر

  • پیمانه ای از غدیر
پيمانه اي از غدير: شامل خطبه الغدير پيامبر اكرم صلي الله عليه و آله و سلم با ترجمه منظوم استاد صغير اصفهاني …
مشخصات كتاب:
سرشناسه: مهرپرور، عليرضا، گردآورنده
عنوان و نام پديدآور: پيمانه اي از غدير: شامل خطبه الغدير پيامبر اكرم صلي الله عليه و آله و سلم با ترجمه منظوم استاد صغير اصفهاني … / به اهتمام عليرضا مهرپرور
مشخصات نشر: تهران: حر، ۱۳۸۰.
مشخصات ظاهري: ص ۳۵۹
شابك: 964-6885-25-x۱۳۵۰۰ريال؛ 964-6885-25-x۱۳۵۰۰ريال
وضعيت فهرست نويسي: فهرستنويسي قبلي
يادداشت: كتابنامه به صورت زيرنويس
موضوع: غدير خم -- شعر
موضوع: شعر فارسي -- مجموعه ها
موضوع: شعر مذهبي -- مجموعه ها
موضوع: غدير خم، خطبه
رده بندي كنگره: PIR۴۰۵۳/غ ۴م ۹ ۱۳۸۰
رده بندي ديويي: ۱فا۸/۰۰۸۳۱
شماره كتابشناسي ملي: م ۸۰-۲۷۷۳۲
عناوين اصلي كتاب شامل:
اهداء؛ مقدمه مؤلف؛ خطبة الغدير پيامبر اكرم ؛ يكصد و ده قصيده غديريه ؛ رباعيات غدير خم ؛ سرودهاي عيد غدير؛ يادمان علامه اميني ؛ پاورقي
Publisher
Language
Type
دیجیتالی
Type of content
Total Volume
1
Digital number
8317
Cost View
رایگان
File Format APK New
File Format GHM
File Format GHB
File Format PDF
Book Version
2