شناخت قرآن

  • شناخت قرآن
شناخت قرآن(نجمى و هريسى)
مشخصات كتاب:
سرشناسه : نجمي، محمدصادق
عنوان و نام پديدآور : شناخت قرآن/ محمدصادق نجمي، هاشم هريسي؛ [براي] معاونت فرهنگي سازمان اوقاف و امور خيريه.
مشخصات نشر : [تهران]: سازمان اوقاف و امور خيريه، اسوه، [ ۱۳].
مشخصات ظاهري : ۲۹۶ ص.
شابك : :964-6066-37-2 ۹۰۰۰ريال
وضعيت فهرست نويسي : فيپا
يادداشت : (چاپ دوم: ۱۳۸۷) (فيپا).
يادداشت : اساس تاليف اين كتاب، كتاب "البيان" نوشته شهيد اول، محمدبن مكي است.
يادداشت : كتابنامه به صورت زيرنويس.
عنوان ديگر : البيان.
موضوع : قرآن -- تحقيق.
شناسه افزوده : هاشم زاده هريسي، هاشم، ۱۳۱۷-
شناسه افزوده : شهيد اول، محمدبن مكي، ۷۸۶ - ۷۳۴ ق. البيان.
شناسه افزوده : سازمان اوقاف و امور خيريه. معاونت فرهنگي
شناسه افزوده : سازمان اوقاف و امور خيريه. انتشارات اسوه
رده بندي كنگره : BP۶۵/۳/ن۳ش۹
رده بندي ديويي : ۲۹۷/۱۵
شماره كتابشناسي ملي : م ۸۰-۱۲۶۶۰
عناوين اصلي كتاب شامل:
[خطبه]؛ پيشگفتار؛ 1 در پيشگاه عظمت قرآن ؛ 2 اعجاز قرآن ؛ 3 معارف عقلى و فلسفى در قرآن ؛ 4 قانون گذارى در قرآن ؛ 5 اسرار آفرينش در قرآن ؛ 6 اشكالات و پاسخها؛ 7 معجزات از نظر قرآن ؛ 8 قاريان هفتگانه قرآن ؛ 9 مسئله تحريف قرآن ؛ 10 مسئله تدوين و جمع آورى قرآن ؛ 11 مسئله نسخ در قرآن ؛ 12 مسئله بدا در آفرينش ؛ 13 حجيت ظواهر قرآن ؛ 14 قواعد كلى در تفسير قرآن
Language
Type
دیجیتالی
Type of content
Total Volume
1
Digital number
8631
LCC
BP65/3/ن3ش9
DDC
297/15
National bibliography numbers
م 80-12660
Cost View
رایگان
ISBN
9646066372
Year of publication
Book Version
2