آغاز تا پایان

  • آغاز تا پایان
آغاز تا پايان
مشخصات كتاب:
سرشناسه : سپاه پاسداران انقلاب اسلامي. مركز اسناد و تحقيقات دفاع مقدس
عنوان و نام پديدآور : آغاز تا پايان : بررسي وقايع سياسي- نظامي جنگ از زمينه ساري تهاجم عراق تا آتش بس/ محمد دروديان؛ نظارت بهاءالدين شيخ الاسلامي؛ويرايش مهدي انصاري، احمد نصرتي.
مشخصات نشر : تهران: سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، مركز اسناد و تحقيقات دفاع مقدس ،۱۳۹۱.
مشخصات ظاهري : ۲۲۳ ص.
فروست : سيري در جنگ ايران و عراق ؛ ۶.
شابك : ۴۸۰۰۰ ريال: 978-964-6315-58-7
يادداشت : چاپ قبلي: سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، مركز مطالعات و تحقيقات جنگ ، ۱۳۸۳.
يادداشت : چاپ هفدهم.
موضوع : جنگ ايران و عراق، ۱۳۵۹ - ۱۳۶۷
شناسه افزوده : دروديان، محمد، ۱۳۳۸ -
شناسه افزوده : شيخ الاسلامي، بهاءالدين، ۱۳۳۰ - ، ناظر
شناسه افزوده : انصاري، مهدي ، ۱۳۳۴ -، ويراستار
شناسه افزوده : نصرتي، احمد ، ۱۳۴۲ -، ويراستار
شناسه افزوده : سپاه پاسداران انقلاب اسلامي. مركز اسناد و تحقيقات دفاع مقدس
شناسه افزوده : سيري در جنگ ايران و عراق ؛[ج]۶.
رده بندي كنگره : DSR۱۶۰۰ /س۲س۹ ج.۶ ۱۳۹۲
رده بندي ديويي : ۹۵۵/۰۸۴۳
شماره كتابشناسي ملي : ۳۰۳۰۴۱۵
عناوين اصلي كتاب شامل:
پيشگفتار چاپ هفتم؛ مقدمه؛ زمينه هاي تهاجم؛ تجاوز و اشغال؛ آزادسازي مناطق اشغالي، تداوم جنگ؛ بن بست و توقف؛ تشديد فشار به ايران؛ گسترش جنگ؛ تغيير توازن به سود ايران؛ تثبيت توازن به سود ايران؛ پايان جنگ؛ پاورقي
Language
Type
دیجیتالی
Type of content
Total Volume
1
Digital number
9075
Cost View
رایگان
File Format APK New
File Format APK
File Format GHM
File Format JAR
File Format GHB
File Format EPUB
File Format PDF
Book Version
2